Trang chủ
Giới thiệu
Chương trình
Chuyên gia
Tin tức
Liên hệ

Đăng ký

CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO
DOANH NGHIỆP SME VIỆT NAM

TO BE OR NOT TO BE

Cơ quan chủ quản

Đơn vị triển khai:

XU THẾ TẤT YẾU

Bối cảnh nền kinh tế Thế giới:
Con tàu CMCN 4.0 đã chuyển động và đang tăng tốc, tạo ra những chuyển biến có tính cách mạng trên phạm vi toàn cầu, làm thay đổi nhiều giá trị cũ, hình thành nên những giá trị mới chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Đặc biệt, CMCN 4.0 mang lại sự hứng khởi sáng tạo và thúc đẩy việc tìm kiếm những đột phá mới trong mọi mặt lĩnh vực của đời sống loài người. Đối với doanh nghiệp, một trào lưu mới đang nổi lên mạnh mẽ: đó là sự chuyển mình thông qua quá trình chuyển đổi số nhằm tạo ra bước nhảy vượt bậc về năng lực quản trị, trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh. Chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi bản đồ năng lực cạnh tranh của các tập đoàn công ty lớn trên thế giới.

Nền kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh và tiến trình chuyển đổi số đó. Nó vừa là yêu cầu phát triển tự thân của doanh nghiệp cũng vừa là đòi hỏi của cả nền kinh tế Việt Nam đang cần tái cấu trúc, thay đổi về chất mô hình tăng trưởng, dựa nhiều hơn vào sáng tạo và tăng năng suất. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam ở hầu khắp các lĩnh vực thương mại, tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế, du lịch, logistics, Công nghiệp chế tác,...) đã bắt tay vào công cuộc cải tổ chính mình theo xu hướng chuyển đổi số trên thế giới. Tuy vậy, chuyển đổi số doanh nghiệp còn là một khái niệm khá mới mẻ, đòi hỏi việc áp dụng và triển khai cần có cách thức phù hợp, với chiến lược đầu tư lâu dài, kế hoạch tương thích và sự dẫn dắt đúng đắn từ phía lãnh đạo các cấp cùng sự hưởng ứng nhiệt tình của từng cá nhân trong tổ chức.

Trong quá trình tìm kiếm và thực hiện lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp, đã có không ít cách tiếp cận, cách làm và cả những bài học quý báu của người đi trước, cả trên thế giới và ở Việt Nam, để lại. Đây thực sự là kho báu quý giá đem lại những lợi ích thiết thực trong tiết kiệm thời gian cũng như tối ưu hóa chi phí nguồn lực để có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam đến đích nhanh hơn trong chuyển đổi số.

Chuyển đổi công nghệ số đang trở thành xu thế tất yếu của các doanh nghiệp Việt trong giai đoạn hiện nay:
Trước những chuyển biến nhanh chóng của nền kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp đang thực sự phải đối mặt với một thách thức lớn: “To be or not to bé/ Tồn tại hay không tồn tại". Trong thời đại CMCN 4.0 và “số hoá", đó cũng chính là câu hỏi: “Chuyển đổi số để tiến lên hay là sẽ lụi tàn?”.

Với việc đem lại những giá trị vô cùng có ý nghĩa trong nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số phải thực sự là một ưu tiên tối quan trọng, mang tính sống còn đối với doanh nghiệp hiện nay. Kinh tế số, mà bản chất bên trong là quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, có tốc độ tăng trưởng và sức lan toả cao trong những năm gần đây.

THỰC TRẠNG/CÁC VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Trong cuộc khảo sát gần đây của SISME - Viện khoa học Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa, 46,7% doanh nghiệp cho rằng cần phải phải đổi mới công nghệ trong việc điều hành doanh nghiệp.

DN nhỏ và vừa vẫn bị chậm chân trong công cuộc chuyển đổi số so với các tổ chức lớn trong các ngành tài chính, ngân hàng hay viễn thông. Điều đó cho thấy những rào cản đối với các DN nhỏ và vừa.

Chúng ta nói nhiều về chuyển đổi số, nhưng:

Hỗ trợ chuyển đổi số cho các DN nhỏ và vừa là một nhiệm vụ quan trọng cho mọi khu vực và quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Chuyển đổi số như thế nào (lộ trình để chuyển đổi số) với mỗi DN có quy mô và năng lực khác nhau để thúc đẩy phát triển kinh doanh.

 • Các tổ chức có quy mô lớn đều có những chiến lược và đội ngũ nhân lực CNTT chuyên biệt để thực hiện chuyển đối số.
 • Còn đối với các DN nhỏ và vừa, các DN nhỏ và vừa có quy mô nhân lực hạn chế, nên nguồn nhân lực chủ yếu sẽ tập trung cho các mảng kinh doanh chính để tạo ra sự cạnh tranh cho DN. Họ thiếu đội ngũ nhân lực CNTT chuyên trách, do đó họ thiếu chiến lược, kế hoạch và ngân sách CNTT. Họ đang rất lúng túng không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào để bắt kịp chuyển đổi số, kịp thời đem lại những giá trị mới cho khách hàng, và thúc đẩy phát triển kinh doanh.
 • Nhưng với các DN nhỏ và vừa tồn tại những rào cản về nhận thức, nguồn nhân lực và đặc biệt là ngân sách cho CNTT thì chuyển đổi số vẫn chỉ là xu hướng và chưa đi vào thực tế.

Đăng ký ngay

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO SME VIỆT NAM

Đề án Chuyển đổi số cho SME Việt Nam là đề án được tổ chức nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chuyển đổi số thành công hoạt động quản trị doanh nghiệp với nhằm giải quyết các vấn đề:

1. Thế nào là chuyển đổi số cho doanh nghiệp
2. Cách thức chuyển đổi số doanh nghiệp thành công

 • Các cách tiếp cận - Bước đầu chuyển đổi số
 • Các điểm trọng tâm cần xử lý (Vấn đề ở các cấp)
 • Chiến lược và các bước triển khai (Chiến lược, kế hoạch, chi phí, đội ngũ, quản lý)
 • Cơ quan chủ quản đề án: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
 • Đề án được triển khai bởi Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SISME) & Công ty CP Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt (VERCO).
 • Cùng sự tham dự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thông tấn, các doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
 • Đề án chạy xuyên suốt từ ngày 15/03/2020 đến hết ngày 30/06/2020.
 • Vẽ ra con đường chuyển đổi số hóa kịp thời và đúng hướng đem lại hiệu quả và lợi nhuận vô cùng lớn trong sản xuất và kinh doanh.
 • Xử lý các khó khăn của doanh nghiệp khi tiếp cận chuyển đổi số để ban hành các giải pháp hỗ trợ kịp thời.
 • Tìm lời giải cho quá trình chuyển đổi số và cung cấp các giải pháp công nghệ 4.0, hướng đến ứng dụng thành công trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Hướng tới 1 Việt Nam hùng cường và chuyển đổi số doanh nghiệp thành công.

Ý NGHĨA CỦA DIỄN ĐÀN

LỘ TRÌNH ĐỀ ÁN

Workshop liên quan chuyển đổi số

Kết nối, các đơn vị lớn nước ngoài xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp SMEs

Hoạt động Hiệp hội - Doanh nghiệp: Chương trình phát triển mạng xã hội của SME

Đào tạo

Hoạt động về nghiên cứu khoa học công nghệ

Diễn đàn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME Việt Nam

05/03/2020

30/03/2020

15/04/2020

30/04/2020

15/05/2020

30/06/2020

2000+
Khách tham dự

Sự góp mặt của
Chuyên gia hàng đầu

800+
CEO

10+
Báo chí truyền hình

Đăng ký ngay

1. Diễn đàn Chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME Việt Nam

CHUỖI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

Mục tiêu của Diễn đàn:
Diễn đàn Chuyển đổi số là Diễn đàn mang tầm cỡ quốc gia để cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi góp phần tìm ra các giải pháp tối ưu và hiệu quả nhằm thúc đẩy cho sự phát triển chung của Chuyển đổi số tại Việt Nam trong thời kỳ mới

Hoạt động của Diễn đàn
Phiên 1: Tham luận chuyên sâu của Chính phủ và các cơ quan ban ngành về chuyển đổi số

 • Góc nhìn và hành động của Chính phủ thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME
 • Tham luận của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Tham luận của Bộ thông tin và truyền thông
 • Vai trò Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số của Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phiên 2: Tọa đàm: Con đường chuyển đổi số của doanh nghiệp SME 

 • Chuyển đổi số phải bắt đầu từ chuyển đổi cơ sở hạ tầng
 • Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển đổi số đóng vai trò gì trong công cuộc chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp SME Việt Nam
 • Kinh nghiệm chuyển đổi số thành công của những doanh nghiệp lớn

Phiên 3: Lễ ký kết chuyển giao công nghệ Verco24 cho doanh nghiệp SME
Hội chợ Mini

2. Workshop liên quan chuyển đổi số: 

 • Workshop: Thúc đẩy trải nghiệm khách hàng với chuyển đổi số
 • Workshop: Các phương thức làm việc và quản lý linh hoạt
 • Workshop: Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp

3. Kết nối, xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp SMEs

 • Chuyển giao công nghệ Quản trị doanh nghiệp 4.0 cho SMEs
 • Kết nối SME với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển đổi số
 • Xúc tiến đầu tư các dự án hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

4. Hội thảo: Phát triển mạng xã hội dành riêng cho SMEs:

 • Hoạt động Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
 • Chương trình phát triển mạng xã hội dành riêng cho SMEs 

5. Đào tạo:

 • Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động huy động vốn và quản trị tài chính của doanh nghiệp
 • MARTECH - Giải pháp marketing giúp doanh nghiệp bùng nổ phát triển trong kỷ nguyên số
 • Quản trị doanh nghiệp - Sở hữu doanh nghiệp số mơ ước

6. Hoạt động về nghiên cứu khoa học công nghệ: 

Đồng hành cùng Đề án 844: Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025: Hoạt động về nghiên cứu khoa học công nghệ. 

Đăng ký ngay

CÁC BÊN THAM DỰ

Dự kiến sẽ quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn chuyển đổi số và quyết tâm chung tay hành động mạnh mẽ trong thời kỳ chuyển đổi số quốc gia.

cơ quan ban ngành

 • Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - VINASME
 • Viện Khoa học Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa - SISME

Doanh nghiệp SME

 • 500 doanh nghiệp SMEs nhỏ và vừa tại Việt Nam

Doanh nghiệp lớn

 • Tập đoàn Vingroup (Vintech)
 • Tập đoàn FPT
 • Tập đoàn Viettel
 • Thế giới di động

Các chuyên gia

 • Chuyên gia tài chính doanh nghiệp - Ông Nguyễn Kim Hùng
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng - TS Nguyễn Trí Hiếu
 • Chuyên gia kinh tế - Ông Cấn Văn Lực
 • Chủ tịch Tập đoàn Viettel - Ông Lê Đăng Dũng
 • Chủ tịch Tập đoàn NextTech - Nguyễn Hoà Bình
 • Chủ tịch Tập đoàn CEO Vintech - Trương Lý Hoàng Phi
 • Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam - Ông Choi Joo Ho

Cơ quan truyền thông

 • Kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV
 • Thông tấn xã Việt Nam
 • Thời báo tài chính Việt Nam online
 • Báo Công thương
 • Báo Dân trí
 • Báo diễn đàn doanh nghiệp điện tử
 • Cafef
 • VnExpress
 • VnEconomy
 • Thời báo ngân hàng
 • VTC10
 • VietNamNet

Đơn vị tổ chức

Cơ quan chủ quản

Đơn vị triển khai:

THỜI GIAN

Thời gian (dự kiến):
Từ ngày 01/04/2020 đến hết ngày 31/12/2020

NGÀY
GIỜ
GIÂY
PHÚT
00
00
00
00

các hạng VÉ THAM DỰ

Đăng ký ngay

QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

Tham gia Diễn đàn Chuyển đổi số để có cơ hội: 

 • Tiếp cận và giao lưu với các tập đoàn công nghệ lớn, đại diện cấp cao từ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đại diện công nghệ trong nước và quốc tế
 • Quảng bá và nâng cao nhận diện thương hiệu thông qua các hoạt động truyền thông và cơ hội tiếp xúc với các đơn vị truyền hình, báo chí hàng đầu tại Việt Nam

GÓI TÀI TRỢ SỰ KIỆN

ĐĂng ký tham dự ONLINE
VÀ ĐỒNG HÀNH
CÙNG CHƯƠNG TRÌNH